چاقو شکاری گربر را در آب قرار بدهید و صورتتان را با آن بشویید تا معجزه را ببینید

چاقوهای قانونی: در دانمارک، چاقو شکاری گربر و چاقوهای با تیغه ثابت، قانونی هستند، اگر تیغه آنها بیش از 12 سانتی متر (4.7 اینچ) نباشد. تیغه‌های بیش از این طول فقط در صورتی می‌توانند مالکیت قانونی داشته باشند، در صورتی که مالک دلیل قانونی برای داشتن چاقو داشته باشد (چاقو برای پخت و پز در خانه، چاقویی که به عنوان ابزار استفاده می‌شود، چاقوی مخصوص شکار، چاقوی قصابی و غیره) یا مجوز جمع آوری ویژه

چاقوهای غیرمجاز: همه چاقوهای دارای تیغه که ممکن است با یک دست باز شوند (حتی اگر مکانیزم باز شدن یک دست برداشته شده باشد)، چاقوهای بازکننده خودکار (تیغه سوئیچ)، خنجر فشاری، چاقوهای ثقلی، چاقوهای مبدل (چاقوی تسمه دار، عصای شمشیر و غیره)، چاقوهایی با دسته دوقسمت (چاقوهای پروانه ای)، چاقوهایی با دسترسی آماده توسط استفاده کننده (چاقوی گردن یا کمربند، چاقوهای چکمه ای و غیره) داشتن یا داشتن غیر قانونی است.

مالکیت یا در اختیار داشتن چند ابزار دارای تیغه های بازکننده یک دست نیز غیرقانونی است. داشتن پرتاب چاقو و پرتاب در خلوت یا عمومی منوط به اجازه است. حمل هر چاقوی قانونی (از جمله یک چاقوی جیبی کوچک) در ملاء عام غیرقانونی است، مگر اینکه

برای فعالیت های اوقات فراغت پذیرفته شده، مانند شکار، ماهیگیری، پیاده روی، قایقرانی، پیک نیک در فضای باز، پیشاهنگی دختر/پسر یا سایر فعالیت های اوقات فراغت پذیرفته شده استفاده می شود.

چاقو باید برای این کار مناسب باشد – یک چاقوی شکاری فقط برای شکار است و یک پسر پیشاهنگ نمی تواند چاقوی قصابی حمل کند – همچنین باید به طور قانع کننده ای به پلیس ثابت کنید که در واقع در راه یک فعالیت تفریحی پذیرفته شده هستید (نه خوب است ادعا کنید که به پیک نیک می روید، اگر غذا، نوشیدنی و پتو برای آن حمل نکنید).

چاقو باید مستقیماً به محل کار یا فعالیت حمل شود – ترجیحاً در یک جعبه ابزار در یک ماشین قفل شده / صندوق عقب برای صنعتگران، یا (خارج از دسترسی مستقیم) در یک کیف / چمدان برای فعالیت های اوقات فراغت.

حمل چاقوی قانونی در زندگی شبانه، به عنوان تماشاگر در رویدادهای ورزشی، در طول تظاهرات و تجمعات دسته جمعی – مانند کنسرت ها/جشنواره ها، و سایر موقعیت هایی که احتمال مستی، مستی یا هیجانی وجود دارد، غیرقانونی است.