مواد شوینده را با نوشابه حل کنید لباس بشوئید

مواد شوینده با توجه به مواد شیمیایی که در محلول هستند طبقه بندی می شوند: غیر یونی، آنیونی یا کاتیونی. شوینده های غیر یونی و آنیونی سمیت کمی دارند اگرچه ممکن است نحوه سیم کشی باغ انگور محرک خفیف تا متوسط باشند.

بیشتر سموم جدی با شوینده های کاتیونی مرتبط هستند.شوینده های آنیونی و غیریونی در شامپوها، شوینده های ظرفشویی دستی و شوینده های لباسشویی یافت می شوند.

مواد شوینده کاتیونی عبارتند از: کلرید بنزالکونیوم، کلرید بنزتونیم، متیل بنزتونیم و کلرید ستیل پیریدینیم. آنها ترکیبات آمونیوم چهارتایی هستند که اغلب حاوی هالید هستند. نحوه ثبت فاکتور فروش در سامانه جامع تجارت آنها ممکن است در پودرهای ظرفشویی اتوماتیک، نرم کننده های پارچه، برخی محصولات مو، ضدعفونی کننده ها و ضدعفونی کننده ها وجود داشته باشند.

پودرها و قرص های ظرفشویی اتوماتیک نیز معمولاً بسیار قلیایی هستند. سمیت پایه ها در جای دیگری از این کتاب پوشش داده شده است.

اگر حیوانات خانگی، به ویژه توله سگ ها، محصولات خانگی را مصرف کنند نحوه استفاده از رنگ خوراکی ژله ای، مسمومیت به احتمال زیاد رخ می دهد. گربه ها ممکن است مسموم شوند اگر مواد شوینده روی کتشان ریخته شود و آنها سعی کنند خود را اصلاح کنند تا آن را بیرون بیاورند. مواد شوینده غیریونی سمیت حداقل تا ناچیز دارند، حتی زمانی که بلعیده شوند.

نحوه عمل تحریک مستقیم است. نحوه استفاده از رنگ پودری ترکیبات آمونیوم چهارتایی برای غشاهای مخاطی در غلظت های کمتر از 1 درصد تحریک کننده و مضر هستند.

  • منابع:
  1. Removal of Inorganic Compounds From the Environment
  • تبلیغات: 
  1. کربن فعال و استفاده از آن در زندگی روزمره
  2. اهمیت کربن در زندگی انسان!
  3. آموزش سریع شنا با کمک طناب
  4. آیا دمپایی همان کفش است؟