مهم ترین بخش هایی راجع به لباس مردانه

نظریه هویت اجتماعی
نظریه هویت اجتماعی که توسط تاجفل و ترنر مفهوم‌سازی شده است به هویت درک شده گروه‌هایی اشاره می‌کند که مردم به آنها تعلق دارند.

نظریه هویت اجتماعی معتقد است که خودپنداره یک فرد بر اساس عضویت در گروه او است. این نظریه از دو بعد تشکیل شده است: هویت اجتماعی و هویت شخصی.

هویت اجتماعی منعکس کننده عضویت در گروه های اجتماعی مختلف است و هویت شخصی نشان دهنده ویژگی های منحصر به فردی است که یک فرد را از دیگری متمایز می کند.

در محیط‌های اجتماعی پیچیده، جوانان می‌توانند از هم‌ذات پنداری خود با گروه‌های درون‌گروهی در مقابل گروه‌های بیرونی استفاده کنند تا ظاهر خود را با یک گروه اجتماعی مطلوب هماهنگ کنند و خود را از گروه مرجع ناخواسته یا اجتنابی متمایز کنند.

بنابراین، هویت اجتماعی به مردان جوان موقعیت می بخشد و عزت نفس آنها را افزایش می دهد.

تحقیقات از نظریه هویت اجتماعی برای بررسی تاثیرات هویت مردان بر استفاده از سویشرت شلوار مردانه ورزشی استفاده کرده است. به عنوان مثال، کانگ و همکاران.

از نظریه هویت اجتماعی به عنوان چارچوبی نظری برای بررسی رابطه بین ادراک مردان جوان حرفه ای از هویت کاری و استفاده آنها از لباس کار مردانه استفاده کرد.

آنها دریافتند که مردان جوانی که در هویت کاری خود احساس ناقصی می کردند، از لباس به عنوان نمادی برای ساختن هویت خود استفاده می کردند.

بنابراین، در این مطالعه، ما از نظریه هویت اجتماعی به عنوان یک پایه نظری برای بررسی رابطه بین هویت مردان دانشگاهی و انتخاب پوشش آنها استفاده کردیم.

همسانی مردان با مد
به عقیده کراتز و رایمر، مد مملو از معانی و نمادهایی است که از طریق آنها افراد می توانند به صورت بصری با یکدیگر به شیوه ای سریع و مستقیم ارتباط برقرار کنند.

مد افراد را قادر می سازد تا نظرات خود را در مورد خود و هویت خود از طریق استفاده از سویشرت مردانه دکمه دار بیان کنند. این به آنها اجازه می دهد تا به صورت بصری ارتباط برقرار کنند که چه کسی هستند، چه کسی می خواهند باشند، به چه نوع گروه اجتماعی می خواهند تعلق داشته باشند، و نمی خواهند بیشتر با چه کسانی در ارتباط باشند.

بعلاوه، بنت بیان می‌کند که مد یکی از کانال‌هایی است که از طریق آن افراد می‌توانند به راحتی هویت خود را صدا کنند. فراتر از کلمات، افراد می توانند خود را از طریق سویشرت مردانه قهوه ای و مد بیان کنند و در نتیجه هویت اجتماعی خود را ایجاد کنند.

نقش اساسی مد در فراهم کردن وسایلی برای افراد برای ساختن، شکل‌دهی و برقراری ارتباط با هویت‌شان، به‌ویژه در شهرهای بزرگ‌تر، جایی که آنها با انبوهی از غریبه‌ها مخلوط می‌شوند و تنها لحظاتی زودگذر برای تحت تأثیر قرار دادن آنها دارند برجسته است.

  • منابع:
  1. College men’s fashion: clothing preference, identity, and avoidance
  • تبلیغات:
  1. دوخت کت شلوار دامادی با حوله
  2. تصویر اولین زن آشپز ایرانی که از گوگرد برای ترش کردن غذا استفاده کرد!
  3. راهنمای جامع انتخاب کفش مجلسی زنانه
  4. راز موفقیت در پول در آوردن را از افراد باتجربه بیاموزید