قیر در بورس انرژی باعث رشد اقتصادی یک جوان شد

در پرایمر قیری تقطیر توسط سطح جاده ای که روی آن پخش می شود جذب می شود.

بنابراین جذب به تخلخل سطح بستگی دارد. پرایمرهای قیر روی سطوح تثبیت شده و سطوح پایه ماکادام متصل به آب مفید هستند.

پرایمرهای قیری عموماً در سایت های جاده ای با اختلاط قیر نفوذی با تقطیر نفتی تهیه می شوند.

4. قیر اصلاح شده
برخی از افزودنی ها یا ترکیبی از افزودنی ها به نام اصلاح کننده قیر می توانند خواص قیر و مخلوط های قیر را بهبود بخشند. قیر تصفیه شده با این اصلاح کننده ها به عنوان قیر اصلاح شده شناخته می شود. قیر اصلاح‌شده با پلیمر (PMB)/ قیر اصلاح‌شده با لاستیک خرده‌دار (CRMB) باید بسته به نیاز تغییرات شدید آب و هوایی فقط در دوره پوشیدن استفاده شود.

قیر در بورس انرژی جزو قیر های اصلاح شده می باشد.

قیر

مشخصات دقیق قیر اصلاح شده توسط IRC: SP: 53-1999 صادر شده است. لازم به ذکر است که عملکرد PMB و CRMB به کنترل دقیق دما در حین ساخت بستگی دارد. مزایای استفاده از قیر اصلاح شده به شرح زیر است.

حساسیت کمتر به تغییرات دمایی روزانه و فصلی
مقاومت بالاتر در برابر تغییر شکل در دمای بالا روسازی
خواص مقاومت در برابر سن بهتر
عمر خستگی بالاتر برای مخلوط ها
چسبندگی بهتر بین سنگدانه ها و بایندر
جلوگیری از ترک خوردگی و ترک خوردگی بازتابی
الزامات قیر
خواص مطلوب قیر به نوع مخلوط و ساختار آن بستگی دارد. به طور کلی قیر باید دارای خواص مطلوب زیر باشد.

قیر نباید حساس به دما باشد: در گرمترین هوا مخلوط نباید خیلی نرم یا ناپایدار شود و در هوای سرد مخلوط نباید خیلی شکننده شود و باعث ایجاد ترک شود.
ویسکوزیته قیر در زمان اختلاط و تراکم باید کافی باشد. این امر را می توان با استفاده از برش ها یا امولسیون های درجات مناسب یا با حرارت دادن قیر و سنگدانه ها قبل از اختلاط به دست آورد.
باید میل ترکیبی و چسبندگی کافی بین قیر و سنگدانه های مورد استفاده در مخلوط وجود داشته باشد.