افزایش تولید آرد تنها با استفاده از سبد حصیری

در بافت سبد برای ایجاد پایه، 5 نی را به موازات یکدیگر قرار دهید و با استفاده از روی یک، زیر یک طرح، نی ها را عمود بر روی آنها ببافید. نی های پایه را به سمت بالا خم کنید و با استفاده از همان روی یک، زیر یک الگو، نی های بیشتری را از بین آنها ببافید.

برای ساخت ته یک سبد نی مربعی، این آموزش را دنبال کنید:

آیا می توانید از بافت سبد چوبی برای ساختن یک مکان استفاده کنید؟ بله! تکنیک بافتنی برای قرن ها برای ساخت کلاه، حصیر و کیف توسط فرهنگ های جزایر اقیانوس آرام مورد استفاده قرار گرفته است. بافته کردن ساده ترین و پرکاربردترین روش برای ساخت جا تختی است، اما می توان از تکنیک های دیگری نیز استفاده کرد.

ساده‌ترین راه برای ایجاد یک جا تختی، ایجاد یک پایه مربع یا مستطیل با استفاده از تکنیک بافتنی است، بدون اینکه بقیه سبد را تمام کنید. باید مطمئن شوید که بافت شما بسیار سفت است تا از باز شدن آن جلوگیری شود، و زیرانداز خود را ببندید تا در صورت ریختن به راحتی تمیز شود.

شما آماده شروع سبد بافی هستید!
سبد کاربردهای زیادی دارد و گزینه های زیادی برای آنچه می توانید ایجاد کنید وجود داشته و با شکستن هر یک از رایج ترین تکنیک های سبد بافی، امیدواریم که بتوانید یک سرگرمی جدید را برای شما آسان تر شروع کنیم، چه صرفاً برای سرگرمی و چه برای کسب سود.

کامل کردن هر سبد حصیری به تمرین نیاز دارد، اما با تمرین، در راه ایجاد سبدهایی خواهید بود که نه تنها مفید هستند، بلکه زیبا نیز هستند!

این آموزش نحوه بافتن سبد نی گرد را ببینید:

چگونه یک سبد مربع می بافید؟
یک سبد حصیری مربع می تواند پایه ای مربع یا مستطیل داشته باشد و پایه آن معمولاً از مواد مسطحی ساخته می شود که به گونه ای بافته می شود که شبیه تخته شطرنجی است.

  • منابع:
  1. 4 Basket Weaving Techniques You Should Know
  • تبلیغات:
  1. پوشش مدارس با ورود شلوار جین تغییر می کند
  2. تنها یک قدم مانده تا قله آرزوها
  3. هنرمندان بزرگ با مجسمه دکوری سخن می گویند
  4. از بین بردن سرطان تنها با خوردن قهوه