از لباس یگان ویژه بچه گانه برای نفوذ کمتر مگس ها به منزل استفاده نمایید

اظهارات دانشجویان دارای رتبه برتر با پاسخ‌های «موافق» و «کاملاً موافقم» این بود: وقتی لباس فرم می‌پوشم هنوز هویت خود را دارم.

خانواده من دوست دارند که من در مدرسه لباس فرم بپوشم.

فکر می کنم یونیفرم ها باعث صرفه جویی در هزینه لباس می شوند.

لباس یگان ویژه بچه گانه استال جذابی به کودکان می بخشد.

لباس

 

من کمتر نگران ظاهر دیگران هستم.

و فعالیت باند در مدرسه کمتر است.

در مدرسه راهنمایی اسپارکس، سوابق پلیس انضباطی و مدرسه نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

در مقایسه با سال قبل، در اولین سالی که سیاست یکسان اجرا شد، ارجاعات انضباطی حدود 10 درصد کاهش یافت.

علاوه بر این، داده های پلیس مدرسه کاهش 63 درصدی گزارش های گزارش پلیس را در سال اول اجرا نشان می دهد.

کاهش دیگری در گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های گروه‌های تبهکار و دعوای دانش‌آموزی، همراه با گرافیتی، آسیب اموال، باتری و کمک‌های اداری مشاهده شد.

از زمانی که سیاست یکنواختی در مدرسه راهنمایی اسپارکس در سال‌های 2008-2009 و در دو مدرسه دیگر در سال‌های 2009-2010 اجرا شد، بسیاری از مدارس راهنمایی دیگر ناحیه مدرسه شهرستان واشو سیاست یکسانی را اجرا کردند و منطقه به دنبال امکان خط مشی جامع یونیفورم مدرسه که دستورالعمل هایی را برای مدارس علاقه مند به لباس فرم مدارس ایجاد می کند.

سانچز می‌گوید: «اگر یک تغییر ساده در لباس می‌تواند تأثیر مثبتی بر بیش از 30 درصد یا حتی 25 درصد از جمعیت دانش‌آموزی مدرسه داشته باشد، شاید مدیران، معلمان، دانش‌آموزان و اعضای جامعه ارزش تلاش را داشته باشند.»

اساساً، دانش‌آموزان تنها با تغییر لباس‌هایی که به مدرسه می‌پوشیدند، تأثیرات مثبتی را گزارش کردند و در مقایسه با آن، هیچ نقطه منفی زیادی وجود نداشت.»